Pennsylvania AG Josh Shapiro says coalition reaches agreement to end robocalls